Saopštenje za javnost – Komisijski zapisnik

  • 17/07/2020

Nogometni klub „Čelik“ Zenica obavještava javnost o nastavku aktivnosti koje je poduzeo novoizabrani Upravni odbor Naime, odmah po imenovanju i dolasku u Klub, članovi i predsjednik Upravnog odbora su pregledali zatečeno stanje u Klubu i o tome sačinili dva Zapisnika:

1. Zapisnik o stanju novca u blagajni Nogometnog kluba „Čelik“ za dan 15.07.2020.

2. Komisijski zapisnik o pečatima

 

Utvrđeno je da u Klubu postoje 2 pečata NK „Čelik“ i samo ta dva pečata su validna. Obzirom na određene sumnje da postoje i drugi pečati, bilo koja zloupotreba pečata ili upotreba nekog drugog pečata na ime Kluba, biti će predmet krivične prijave.